0941 896 738   career@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

Tipps für Teil 1 Präsentation B2 (part 1)

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á