0941 896 738   hallo@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

Tuyển đầu bếp Việt làm việc tại Đức

   

TUYỂN ĐẦU BẾP VIỆT LÀM VIỆC TẠI ĐỨC

Hệ thống Sushi World tại Thành phố Munich cần tuyển

Điều kiện tham gia chương trình

Quy trình tham gia dự tuyển

Lưu ý

 

NƠI NHẬN HỒ SƠ

Đầu bếp Việt trên toàn quốc mong muốn sang Đức làm việc, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ sau:

Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á

Số 1, Đường 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

Điện thoại: 0988 363 168 - 0912 112 738

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á - NQD Partners