0941 896 738   career@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

THÔNG BÁO: Tạm nghỉ học tập trung phòng chống lây lan dịch cúm virus Corona

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á