0941 896 738   hallo@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

THÔNG BÁO LỊCH ÔN LUYỆN GIẢI ĐỀ THI TELC B1 VÀ TELC B2

THÔNG BÁO LỊCH ÔN LUYỆN GIẢI ĐỀ THI TELC B1 VÀ TELC B2   

Viện IET & NQD Partners cùng với  Đại học SDI Munich trân trọng thông báo Lịch ôn luyện giải đề thi Tiếng Đức Telc B1 và Telc B2 Telc như sau:

  1. Ngày bắt đầu: 8h00 Thứ Hai, ngày 22/05/2023
  2. Thời gian: Thứ Hai - Thứ Sáu, các buổi sáng hàng tuần
  3. Thời lượng:

  1. Tài liệu và kế hoạch ôn luyện giải đề thi Telc B1/B2:

Kế hoạch ôn luyện giải đề thi Telc B1 và Telc B2 theo hình thức tập trung và cấp tốc tại Viện IET & NQD Partners, bao gồm:

Tất cả học viên được ưu tiên sắp xếp tham dự kỳ thi Telc B1 và B2 thành công

  1. Đội ngũ Giáo viên:
  1. Điện thoại và email liên hệ:

Trân trọng thông báo./

VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á - NQD Partners