0941 896 738   career@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

Thông báo khẩn gửi người dân đã đến BV Bạch Mai từ ngày 12/3

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á