0941 896 738   hallo@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI TELC B1/B2 ĐỢT 6.2022

 

THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ THI

Chứng chỉ Tiếng Đức B1/B2 Telc đợt 6.2022

- Căn cứ thông báo của Telc GmbH về việc nội dung và hình thức thi Chứng chỉ Tiếng Đức đối với thí sinh Việt Nam;

- Căn cứ nội dung cuộc họp giữa Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á, NQD Partners và Trường ĐH SDI München về kế hoạch tổ chức và quản lý các kỳ thi Chứng chỉ Tiếng Đức tại Tp. HCM;

- Căn cứ nguyện vọng tham gia kỳ thi Chứng chỉ Tiếng Đức B1 và B2 Telc của đông đảo HSSV và NLĐ cũng như công tác tổ chức và quản lý đào tạo bài bản chất lượng, chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức và kỹ năng cho thí sinh để tham gia kỳ thi may mắn thành công, Viện IET, NQD Partners thông báo gia hạn đăng ký dự thi Chứng chỉ Tiếng Đức B1 và B2 Telc như sau.

1. Đối tượng:

- HSSV và NLĐ trong cả nước có nguyện vọng sang Đức học tập làm việc lâu dài.

- Học viên đang theo học tại các Cơ sở đào tạo Tiếng Đức tại TP. HCM và các địa phương khác, mong muốn ôn luyện thi đạt Chứng chỉ Tiếng Đức B1/B2 để hoàn thiện hồ sơ xin Visa du 

  học, đào tạo nghề Ausbildung, làm việc Anerkennung.

2. Thời hạn đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết Thứ Tư, ngày 31.05.2022

3. Hình thức đăng ký:

a) Trực tiếp: Tại Viện Kinh Tế và Công Nghệ Đông Á. Địa chỉ: Số 01, đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp. HCM

b) Online: Thí sinh ở xa chỉ cần đăng ký trực tuyến tại link: http://viendonga.edu.vn/lien-he.html chọn mục đăng ký thi Chứng chỉ Telc

4. Lệ phí thi:

a) Lệ phí B1 Telc: 5.500.000 VNĐ (Năm triệu năm trăm ngn đồng)

b) Lệ phí B2 Telc: 7.500.000 VNĐ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

c) Hình thức nộp lệ phí thi: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện IET, gặp Cô Thu Uyên

5. Thời gian và địa điểm thi: 24 và 25 tháng 06 năm 2022 tại Viện Kinh Tế & Công Nghệ Đông Á. Địa chỉ: Số 1, Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp. HCM

6. Lưu ý: Tất cả thí sinh đợt 6.2022 này sẽ được Viện IET hỗ trợ kiểm tra trình độ và ôn luyện đề thực tế để có thể tham kỳ thi thành công. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TELC

(Đã ký)

TS. ĐINH HỮU SỸ 

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á - NQD Partners