0941 896 738   career@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

THÔNG BÁO: Đăng ký thi Chứng chỉ tiếng Đức B1/B2 Telc, kỳ thi tháng 12.2019

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á