0941 896 738   career@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

NÓNG: Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

   

NÓNG: Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

VIENDONGA.edu.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn nghiêm túc thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á