0941 896 738   career@viendonga.edu.vn   Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Viện Kinh Tế Và Công Nghệ Đông Á (IET) là một tổ chức khoa học công nghệ, chuyên nghiên cứu, tư vấn và triển khai các chương trình hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo tại Việt Nam gắn với thị trường việc làm tại các quốc gia phát triển.

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM
0941 896 738
career@viendonga.edu.vn
0283 6209 729

VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Số 1 Đường Số 34, Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP. HCM
0963 330 848
tuyensinh@viendonga.edu.vn
www.duhocnghe.net.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

VIỆN KINH TẾ & CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á